levo
Прозори

REHAU Basic Design

Rehau basic design
 • Sistemska dubina: 60 mm / naležući dihtung
 • Broj komora: 3
 • Toplotna izolacija: K= 1,6 W/m²K
 • Zvučna izolacija: visina izolacije do klase 4 (VDI 2719)
 • Dobro dihtovanje i otpornost na udarno dejstvo kiše: zahtev opterećenja do klase 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

Trokomorni sistem sa dubinom ugradnje od 60 mm

Svi izvođači radova i investitori žele pozore u čiji kvalitet i ekonomičnost se mogu pouzdati.
Kod prozora iz REHAU – Basic – Design sistema kvaliteta profila, kvalitet je standard, a ekonomičnost prisutna od samog početka planiranja.

Prednosti:
• Racionalna proizvodnja moguća kroz već ekstrudirane dihtunge od strane fabrike (u krilu, štoku i prečki).
• Privlačan dizajn sa varijantom ravnog i oblog krila
• Odlično dihtovanje fuga - na udarno dejstvo vetra i kiše, sa preklopom od 8 mm (štok - krilo; krilo - prečka). Po sistemskom ispitivanju, zahtev opterećenja i do grupe C
• Optimalne statističke osobine kroz širinu komore za ojačanje (35 mm!)
• Ojačanja u štoku, krilu i prečki su prema ostalim sistemima dubine 60 mm, kompatibilni.
• Elegantni izgled kroz 15° nagiba
• Nagnuti pregib u štoku i krilu za poboljšanost odvodnjavanja
• Identičnost izrađivanja pregiba u štoku i krilu
 

Opis sistema

1. Konstrukcija profila i tehnički podaci

- Sistem dihtovanja: diht-guma krilo/štok
- ugradbena dubina: 60 mm
- broj komora: 3
- širina naleganja diht gume: 8 mm
- os okova: 13 mm
- maksimalna debljina stakla: 33 mm


2. Opseg programa

- Profili štoka u dve različite širine i ugradbene dubine 60 mm sa i bez univerzalne zavarive diht gume,
- profil prečke ugradbene dubine 60 mm sa i bez univerzalne zavarive diht gume,
- profil krila ugradbene dubine 60 mm sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje,
- svi profili iz sistema prozorskih profila REHAU S730-Basic Design.


3. Vrste otvaranja

Već prema nameni iz sistema prozorskih profila REHAU S730-Basic-Design u kombinaciji sa profilima iz sistema REHAU S730-Thermo-Design mogu se izrađivati prozori sa najrazličitijim vrstama otvaranja:

- zaokretni prozori i vrata,
- zaokretno-otklopni prozori i vrata,
- otklopni i sklopivi prozori,
- višedelni prozori i balkonska vrata sa prečkom,
- dvokrilni prozori bez fiksne prečke,
- fiksni ostakljeni elementi,
- prozori sa kosinom ili sa okruglim lukom,
- paralelne klizne otklopne stene.


4. Materijal

4.1 REHAU - prozorski profili

Prozorski profili iz sistema REHAU S730-Basic-Design izrađuju se iz RAU-PVC-a, polivinilhlorida bez omekšivača, velike čvrstoće, podesnog upravo za primenu na otvorenom. Od 01.01.1989. REHAU prozorski profili proizvode se po recepturi bez kadmijuma.

4.2 REHAU – diht gume za prozore

Diht gume koje su već prilikom ekstruzije ugrađene u profile i koje se mogu zavarivati izrađene su iz RAU-PREN-a, termoplastičnog elastomera koji ispunjava zahteve prema RAL-GZ 716/1, odlomak II 'Ekstrudirani diht profili'. Taj materijal odlikuju sledeća svojstva:

- dobra otpornost na svetlost i vremenske uslove,
- otpomost na ozon,
- fleksibilnost i na niskim temperaturama,
- funkcionalnost i nakon dugogodišnje primene.

Sve ostale diht gume izrađuju se iz RAU-SR, EPDM-elastomera ili iz RAU-SIK-a, silikonskog elastomera.
Materijal EPDM ima mnogobrojna karakteristična svojstva kao na pr. odličnu otpornost na svetlo, vremenske uslove i ozon. Područje trajne elastičnosti leži između -40°C i +120°C.
REHAU silikonske diht gume odlikuju se izvanrednom trajnom funkcionalnošću, takođe i na temperaturama do -60°C. To svojstvo ublažava zimi pritisak zatvaranja i na taj način čuva i okove prozora.


5. Osiguranje kvaliteta i ispitivanje prikladnosti

Profili iz sistema prozorskih profila REHAU S730-Basic-Design odgovaraju odredbama kvaliteta i ispitivanja prema RAL-GZ 716/1, odlomak 1. Pored opsežnih vlastitih kontrola temeljem navedenih odredbi profili u okviru RAL-normi podležu obavezi kontrole u nezavisnim institucijama, koja se provodi u Južnonemačkom centru za plastične mase (SKZ) Wurzburg i nose ispitni znak kvaliteta plastičnih prozorskih profila po RAL-u.
Ispitivanje prikladnosti sistema prozorskih profila REHAU S730-Basic-Design prema RAL-RG 716/1, odlomak II, provedeno je na Institutu za prozorsku tehniku e.V. u Rosenheimu i temeljem rezultata navedeni sistem svrstan je u grupu opterećenja C.

 REHAU Thermo Design

Rehau basic design
 • Sistemska dubina: 60 mm / naležući dihtung
 • Broj komora: 4
 • Toplotna izolacija: K= 1,6 W/m²K
 • Zvučna izolacija: visina izolacije do klase 4 (VDI 2719)
 • Protivprovalna zaštita: do klase EF 2 (DIN V 18054)
 • Dobro dihtovanje i otpornost na udarno dejstvo kiše: zahtev opterećenja do klase 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

Četvorokomorni sistem ugradbene dubine 60 mm

Kod REHAU-Thermo-Designa postignuta je optimalna kombinacija toplotne izolacije i stabilnosti.
Prozori sa toplotnom izolacijom izrađeni iz REHAU-Thermo-Design profila stvarno su nešto posebno! Zahvaljujući tehnici sa 4 komore smanjuju se troškovi grejanja, hladnoća ostaje spolja, a u Vašem domu je prijatna atmosfera.

Prednosti:
 

- Privlačan dizajn: dopadljive, zaobljene ivice i kosine, na vidnom delu profila, daju prozorima moderan i prefinjen izgled.
- Dihtovanje: dva dihtunga štite od promaje, prašine i vode te time obezbeđuju prijatnu klimu stanovanja.
- Ventilacija: Za prijatnu klimu stanovanja REHAU je razvio optimalni sistem ventilacije
- Lako otvaranje: prozori iz REHAU-Thermo-Design profila izuzetno lako se otvaraju i zatvaraju.
- Protivprovalna zaštita: prozorski profili optimalno su projektovani za ugradnju specijalnih zatvarača i dodatnih protivprovalnih sistema.
- Toplotna izolacija: tehnika sa četiri komore obezbeđuje visoke vrednosti toplotne izolacije sa k vrednošću do 1,5 W/m²K.
- Zvučna izolacija: Uživajte u tišini sa prozorima iz REHAU-Thermo-Design profila. Ugradnjom odgovarajućeg stakla može se postići optimalna zaštita od buke, npr. zvučna izolacija klase 4.
- Statička stabilnost: velike komore sa čeličnim ojačanjem od 35 mm garantuju trajno visoku stabilnost.
- Jednostavno održavanje: Zbog glatke površine i kosog falca u okviru, prozori se lako čiste. Profili su dodatno antistatički tretirani.
- Trajna vrednost: Materijal RAU-PVC za REHAU Thermo-Design, sa svojim odličnim svojstvima, izuzetno dobro se dokazao u izradi prozora. 

Opis sistema

1. Konstrukcija profila i tehnički podaci

- Sistem dihtovanja: diht guma krilo/štok

- ugradbena dubina: 60 mm
- broj komora: 4 odn. 3

- širina naleganja diht gume: 8 mm
- os okova: 13 mm

- maksimalna debljina stakla: 49 mm

2. Opseg programa

- Profili štoka u četiri različite širine i ugradbene dubine 60 mm sa i bez univerzalne zavarive diht gume,

- profil štoka za starije zgrade ugradbene dubine 60 mm,

- profil horizontalne i vertikalne prečke ugradbene dubine 60/58mm sa i bez univerzalne zavarive diht gume,

- profil prečke ugradbene dubine 60/58 mm i 76/74 mm,
- profili za krila sa površinama u različitim ravninama i za delimično uvučena krila u dve različite širine,ugradbene dubine 60 odn. 71 mm sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje,

- profil krila sa površinama u istoj ravnini, ugradbene dubine 76mm sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje,

- profil krila za balkonska vrata ugradbene dubine 60 mm sa i bez zavarive brtve krilo/štok i brtve za ostakljivanje,

- T-profil krila za prozore koji se otvaraju prema napolje i za rotirajuće prozore sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i brtve za ostakljivanje,

- uski preklopni profil i profil prečke za dvokrilne prozore bez fiksne prečke.


3. Vrste otvaranja

Već prema nameni iz sistema prozorskih profila REHAU S730-Thermo-Design mogu se izrađivati prozori sa različitim vrstama otvaranja:

- zaokretni prozori i vrata,
- zaokretno-otklopni prozori i vrata,
- otklopni i sklopivi prozori,
- višedelni prozori i balkonska vrata sa prečkom,
- dvokrilni prozori bez fiksne prečke,
- rotirajući prozori,
- fiksni ostakljeni elementi,
- prozori sa kosinom ili sa okruglim lukom,
- prozori sa prečkama,
- paralelne klizne otklopne stene,
- sklopive klizne stene.


4. Materijal

4.1 REHAU - prozorski profili

Prozorski profili iz sistema REHAU S730-Thermo-Design izrađuju se iz RAU-PVC-a, polivinilhlorida bez omekšivača, velike čvrstoće, podesnog upravo za primenu na otvorenom. Od 01.01.1989. REHAU prozorski profili proizvode se po recepturi bez kadmijuma.

4.2 REHAU - brtve za prozore

Diht gume koje su već prilikom ekstruzije ugrađene u profile i koje se mogu zavarivati izrađene su iz RAU-PREN-a, termoplastičnog elastomera koji ispunjava zahteve prema RAL-GZ 716/1, odlomak II 'Ekstrudirani diht profili'. Taj materijal odlikuju sledeća svojstva: 

- dobra otpornost na svetlost i vremenske uslove,
- otpomost na ozon,
- fleksibilnost i na niskim temperaturama,
- funkcionalnost i nakon dugogodišnje primene.


Sve ostale diht gume izrađuju se iz RAU-SR, EPDM-elastomera ili iz RAU-SIK-a, silikonskog elastomera.
Materijal EPDM ima mnogobrojna karakteristična svojstva kao na pr. odličnu otpornost na svetlo, vremenske uslove i ozon. Područje trajne elastičnosti leži između -40°C i +120°C.
REHAU silikonske diht gume odlikuju se izvanrednom trajnom funkcionalnošću, takođe i na temperaturama do -60°C. To svojstvo ublažava zimi pritisak zatvaranja i na taj način čuva i okove prozora.

5. Osiguranje kvaliteta i ispitivanje prikladnosti

Profili iz sistema prozorskih profila REHAU S730-Thermo-Design odgovaraju odredbama kvaliteta i ispitivanja prema RAL-GZ 716/1, odlomak 1. Pored opsežnih vlastitih kontrola temeljem navedenih odredbi profili u okviru RAL-normi podležu obavezi kontrole u nezavisnim institucijama, koja se provodi u Južnonemačkom centru za plastične mase (SKZ) Wurzburg i nose ispitni znak kvaliteta plastičnih prozorskih profila po RAL-u.

Ispitivanje prikladnosti sistema prozorskih profila REHAU S730-Thermo-Design RAL-RG 716/1, odlomak II, provedeno je na Institutu za prozorsku tehniku e.V. u Rosenheimu i temeljem rezultata navedeni sistem svrstan je u grupu opterećenja C.REHAU Brillant Design

Rehau basic design
 • Sistemska dubina: 70 mm (moguća dubina od 80 mm kod zaobljenih štokova) / naležući dihtung
 • Broj komora: 5 (6)
 • Toplotna izolacija: K= 1,3 W/m²K (standardno ojačanje)
 • Toplotna izolacija: sa termički izolovanim ojačanjem: K= 1,2 W/m²K
 • Zvučna izolacija: visina izolacije do klase 5 (prema VDI 2719)
 • Protivprovalna zaštita: otpornost do klase 3 (DIN V ENV 1627)
 • Dobro dihtovanje i otpornost na udarno dejstvo kiše: zahtev opterećenja do grupe C (DIN 18055)
 • Ugaona rešenja bez pojave kondenzacije

Petokomorni profil ugradne dubine 70 mm

Prozori iz profila REHAU Brillant Design stvoreni su za ljude koji vole nešto posebno. Elegantan izgled i brilijantna površina stvaraju utisak o 'lepom stanovanju'. Toplotna izolacija sa 5-komornom tehnikom se brine za Vašu udobnost.

Štitite okolinu, štedite energiju, a sa time i troškove grejanja, sa Ur – vrednošću do 1,1 W / (m2K ).

Dopadljivi, zaobljeni rubovi i kosine u vidnom području daju prozoru modernu, privlačnu optiku. Naš široki program omogućava razne oblike i boje po Vašim željama bez granica. Privlačan i sjajan izgled Vaše kuće.

Sjajna i glatka površina REHAU profila otporna je na atmosferske uticaje i čisti se bez problema.

Uživajte u svom slobodnom vremenu!

Prednosti:

- Privlačan dizajn: dopadljivi, zaobljeni rubovi i kosine u vidnom području daju prozoru modernu i privlačnu optiku. Naš široki program omogućava izradu prozora različitih oblika i boja po Vašim željama bez granica.
- Dihtovanje: Dva dihtunga zadržavaju promaju, prašinu i vodu i brinu za udobnu klimu u prostoriji.
- Luftiranje: REHAU poseduje odgovarajući program za provetravanje, da bi se u prostorijama održala optimalna klima.
- Sigurnost od provala: profili za prozore su optimalni za ugradnju specijalnih zaštitnih naprava i dodatnih zaštita od provala.
- Zvučna izolacija: uživajte u miru sa prozorima iz REHAU Brillant Design profila. Ugradnjom odgovarajućeg izo-stakla može se postići optimalna zaštita 
od buke, na primer postiže se zvučna izolacija klase 4 prema VDI 2719.
- Jednostavno održavanje: zbog glatke površine i kosog falca prozori se lako čiste. Profili su dodatno antistatički tretirani.
-Postojanost: REHAU Brillant Design prozori su izrađeni od materijala RAU-PVC, razvijenog u 
sopstvenim laboratorijama, koji se najbolje pokazao u izradi prozora. 
 

Opis sistema

1. Konstrukcija profila i tehnički podaci

- Sistem dihtovanja: diht guma krilo/štok
- ugradbena dubina: 70 mm
- broj komora: 5
- širina naleganja diht gume : 7 - 8 mm
- os okova: 13 mm
- maksimalna debljina stakla: 41 mm

2. Opseg programa

Profili štoka u dve raziičite širine i ugradbene dubine 70 mm sa i bez univerzalne zavarive diht gume, profil horizontalne i vertikalne prečke ugradbene dubine 70 mm sa i bez univerzalne zavarive diht gume, profil prečke ugradbene dubine 70 mm, profil krila sa površinama u različitim ravninama ugradbene dubine 70 mm sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje, profil za delimično uvučeno krilo u dve različite izvedbe, ugradbene dubine 78 mm sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje, profil krila za balkonska vrata u dve različite izvedbe ugradbene dubine 78 mm sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje, T-profil krila za prozore koji se otvaraju prema van sa i bez zavarive diht gume krilo/štok i diht gume za ostakljivanje, uski preklopni profil i profil prečke za dvokrilne prozore bez fiksne prečke.

3. Vrste otvaranja

Već prema nameni iz sistema prozorskih profila REHAU Brillant Design mogu se izrađivati prozori sa različitim vrstama otvaranja:
- zaokretni prozori i vrata,
- zaokretno-otklopni prozori i vrata,
- otklopni i sklopivi prozori,
- višedelni prozori i balkonska vrata sa prečkom,
- dvokrilni prozori bez fiksne prečke,
- fiksni ostakljeni elementi,
- prozori sa kosinom ili sa okruglim lukom,
- prozori sa prečkama
- paralelne klizne otklopne stene.

4. Materijal

4.1 REHAU - prozorski profili

Prozorski profili iz sistema Brillant Design izrađuju se iz RAU-PVC-a, polivinilhorida bez omekšivča, velike čvrstoće, podesnog upravo za primenu na otvorenom. Od 01.01.1989. REHAU prozorski profili proizvode se po recepturi bez kadmijuma.

4.2 REHAU - Diht guma za prozore

Diht gume koje su već prilikom ekstruzije ugrađene u profile i koje se mogu zavarivati izrađene su iz RAU-PREN-a, termoplastičnog elastomera koji ispunjava zahteve prema RAL-GZ 716/1, odlomak II 'Ekstrudirani diht profili'. Taj materijal odlikuju sledeća svojstva:

- dobra otpornost na svetlost i vremenske uslove,
- otpomost na ozon,
- fleksibilnost i na niskim temperaturama,
- funkcionalnost i nakon dugogodišnje primene.

Sve ostale diht gume izrađuju se iz RAU-SR, EPDM-elastomera ili iz RAU-SIK-a, silikonskog elastomera.
Materijal EPDM ima mnogobrojna karakteristična svojstva kao na pr. odličnu otpornost na svetlo, vremenske uslove i ozon. Područje trajne elastičnosti leži između -40°C i +120°C.

REHAU silikonske diht gume odlikuju se izvanrednom trajnom funkcionalnošću, takođe i na temperaturama do -60°C. To svojstvo ublažava zimi pritisak zatvaranja i na taj način čuva i okove prozora

5. Osiguranja kvaliteta i ispitivanje prikladnosti materijala

Profili iz sistema REHAU Brillant Design odgovaraju odredbama kvaliteta i ispitivanja prema RAL-GZ 716/1, odlomak 1. Pored opsežnih vlastitih kontrola temeljem navedenih odredbi profili u okviru RAL-normi podležu obavezi kontrole u nezavisnim institucijama, koja se provodi u Južnonemačkom centru za plastične mase (SKZ) Wurzburg i nose ispitni znak kvaliteta plastičnih prozorskih profila po RAL-u.
Ispitivanje prikladnosti sistema REHAU Brillant Design prema RAL-GZ 716/1, odlomak III, provedeno je na Institutu za prozorsku tehniku e.V. u Rosenheimu i temeljem rezultata navedeni sistem svrstan je u grupu opterećenja C.

ПРОИЗВОДИ


desno